UAB „Renavita“ įkurta 2005 metais, pagrindinės bendrovės veiklos kryptys yra:

  • įmonių administravimo paslaugos (leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas nuo 2005 metų, galiojantis leidimas teikti administravimo paslaugas Nr. 119, išduotas 2005-12-05);
  • įmonių restruktūrizavimo paslaugos;
  • fizinių asmenų bankroto paslaugos;
  • skolų išieškojimas;
  • buhalterinės apskaitos vedimas;
  • archyvų tvarkymas (licencija verstis dokumentų tvarkymo veikla Nr. 0017, išduota 2005-12-29)
  • turto administravimas;
  • įmonių steigimas, reorganizavimas, likvidavimas.

BENDROVĖS VEIKLOS PRINCIPAI:

Nesunaikinti bankrutuojančios ar turinčios laikinų finansinių sunkumų įmonės ūkinės – komercinės veiklos, išsaugoti darbo vietas, sudaryti taikos sutartį, išanalizuoti visus įmanomus būdus patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Tik įsitikinus, kad kito kelio įmonės mokumui atkurti nėra, teikiamas pasiūlymas įmonę likviduoti ir atsiskaityti su kreditoriais Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka.

Tikslas, kurio siekia UAB „Renavita“ kolektyvas – paspartinti ir sutrumpinti įmonių bankroto procedūras iki jų pabaigos, mažinti bankroto administravimo išlaidas, kvalifikuotai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, atstovauti ir ginti kreditorių, bei kitų proceso dalyvių interesus.

PATIRTIS IR GALIMYBĖS:

Bendrovėje dirba 7 darbuotojai, kurių 3 turi leidimus teikti bankroto administravimo paslaugas. UAB „Renavita“ darbuotojai teikia kvalifikuotas konsultacijas, kaip įmonei pasiruošti bankroto paskelbimui, konsultuoja kreditorius, norinčius inicijuoti bankroto bylos iškėlimą skolininkui, administruoja bankrutuojančias įmones iki jų išregistravimo įmonių rejestre, konsultuoja dėl įmonių likvidavimo ir likviduoja įmones.

Bendrovėje dirbantys bankroto administratoriai nuolat dalyvauja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo  valdymo  tarnybos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Nacionalinės verslo administratorių asociacijos, bei Nacionalinės bankroto administratorių asociacijos organizuojamuose bankroto administratorių kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Bendrovėje dirbantys bankroto administratoriai yra atlikę daugiau kaip 80 įmonių bankroto procedūras, kurios jau yra išregistruotos iš įmonių rejestro, šiuo metu bendrovė vykdo bankroto procedūras 20 įmonių.